خانه، ویلا،خانه روستایی
255k – 12M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
$795,000
مساحت کل 231 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,689,000
مساحت کل 242 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$2,550,000
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 1,393 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,579,000
مساحت کل 268 متر مربعمساحت زمین: 948 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,389,000
مساحت کل 289 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,695,000
مساحت کل 259 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$2,177,000
مساحت کل 238 متر مربعمساحت زمین: 1,150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,750,000
مساحت کل 234 متر مربعمساحت زمین: 966 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,950,000
مساحت کل 426 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$2,300,000
مساحت کل 453 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,680,000
مساحت کل 223 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,100,000
مساحت کل 220 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$2,400,000
مساحت کل 304 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,850,000
مساحت کل 211 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$8,900,000
مساحت کل 499 متر مربعمساحت زمین: 1,979 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,599,000
مساحت کل 320 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$2,200,000
مساحت کل 342 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$898,000
مساحت کل 235 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$789,000
مساحت کل 239 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,450,000
مساحت کل 264 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,299,000
مساحت کل 361 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$2,800,000
مساحت کل 220 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$799,000
مساحت کل 166 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$2,850,000
مساحت کل 302 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$4,675,000
مساحت کل 406 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 1752 مورد, صفحه 1 در 70