خانه، ویلا،خانه روستایی
255k – 8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
$749,000
مساحت کل 241 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,997,000
مساحت کل 235 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$1,289,000
مساحت کل 133 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$950,000
مساحت کل 247 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$769,000
مساحت کل 136 متر مربعمساحت زمین: 598 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$895,000
مساحت کل 126 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$799,000
مساحت کل 138 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,149,000
مساحت کل 168 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,749,000
مساحت کل 697 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,699,000
مساحت کل 199 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,140,000
مساحت کل 117 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$1,000,000
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,299,000
مساحت کل 169 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$850,000
مساحت کل 174 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,425,000
مساحت کل 140 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,780,000
مساحت کل 213 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,050,000
مساحت کل 235 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,395,000
مساحت کل 133 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$790,000
مساحت کل 119 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$749,000
مساحت کل 184 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,075,000
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,900,000
مساحت کل 414 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$2,100,000
مساحت کل 334 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 408 مورد, صفحه 1 در 17