آپارتمان
252k – 7.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در فلوریدا

3,902 ملک در
$689,000
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 197 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,096,000
مساحت کل 175 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$890,000
مساحت کل 142 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$720,000
مساحت کل 161 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$725,000
مساحت کل 167 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$720,000
مساحت کل 203 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$725,000
مساحت کل 166 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$700,000
مساحت کل 149 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$730,000
مساحت کل 82 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$788,000
مساحت کل 166 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$6,119,000
مساحت کل 190 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$999,000
مساحت کل 254 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,248,000
مساحت کل 277 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,295,000
مساحت کل 208 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,199,000
مساحت کل 216 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$5,085,000
مساحت کل 213 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,050,000
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$3,099,000
مساحت کل 169 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$2,350,000
مساحت کل 151 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$739,000
مساحت کل 187 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$770,000
مساحت کل 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$3,300,000
مساحت کل 158 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,300,000
مساحت کل 119 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$990,000
مساحت کل 161 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,850,000
مساحت کل 187 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 3902 مورد, صفحه 1 در 156