آپارتمان
1.7M – 25M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای لوکس/لاکچری 4 خوابه و استخردار در فلوریدا, صفحه 3

615 ملک در
$3,350,000
مساحت کل 385 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$2,849,000
مساحت کل 354 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$2,300,000
مساحت کل 222 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,950,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,819,000
مساحت کل 401 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$6,500,000
مساحت کل 824 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$6,891,000
مساحت کل 482 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$4,750,000
مساحت کل 456 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$7,950,000
مساحت کل 906 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,695,000
مساحت کل 397 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$11,900,000
مساحت کل 736 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$7,250,000
مساحت کل 780 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$3,950,000
مساحت کل 420 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$9,900,000
مساحت کل 784 متر مربع6 اتاق خواب9 حمام جداگانه
$3,495,000
مساحت کل 374 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$8,500,000
مساحت کل 565 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$5,200,000
مساحت کل 353 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$11,900,000
مساحت کل 949 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$4,995,000
مساحت کل 316 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$3,898,000
مساحت کل 404 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$7,900,000
مساحت کل 456 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$6,400,000
مساحت کل 428 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$4,450,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$11,750,000
مساحت کل 270 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
75-51 در 615 مورد, صفحه 3 در 25