• еще ...
 • بودروم, Mugla, ترکیه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
103k – 1.6M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان های فروشی در بودروم

23 ملک در
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$114,000 $1,520 per m²
$114,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
2 floor of 2
$113,000 $1,506 per m²
$113,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
بودروم, Mugla, ترکیه
3 floor of 3
$218,000 $2,180 per m²
$218,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$103,000 $1,144 per m²
$103,000
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
2 floor
$138,000 $1,840 per m²
$138,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$148,000 $1,286 per m²
$148,000
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
2 floor
$118,000 $1,573 per m²
$118,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$139,000 $1,390 per m²
$139,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
3 floor
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor of 2
$113,000 $1,130 per m²
$113,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$133,000 $1,773 per m²
$133,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$186,000 $1,860 per m²
$186,000
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$161,000 $1,400 per m²
$161,000
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$105,000 $1,166 per m²
$105,000
مساحت کل 90 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$205,000 $1,708 per m²
$205,000
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$205,000 $2,050 per m²
$205,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
2 floor
$110,000 $956 per m²
$110,000
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$127,000 $1,104 per m²
$127,000
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$110,000 $1,466 per m²
$110,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$127,000 $1,270 per m²
$127,000
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$154,000 $1,540 per m²
$154,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$123,000 $1,230 per m²
$123,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$1,639,000 $10,243 per m²
$1,639,000
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به بودروم

ساختمان تازه ساز – فتحیه, Mugla, ترکیه. $120,000
$120,000
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $109,000
$109,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $116,000
$116,000
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $110,000
$110,000
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $159,000
$159,000
مساحت کل 145 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $120,000
$120,000
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $91,000
$91,000
مساحت کل 56 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $93,000
$93,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $95,000
$95,000
مساحت کل 140 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $123,000
$123,000
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $199,000
$199,000
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $100,000
$100,000
مساحت کل 135 متر مربعمساحت زمین: 3,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $173,000
$173,000
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 3,700 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $173,000
$173,000
مساحت کل 125 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $128,000
$128,000
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 3,700 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $161,000
$161,000
مساحت کل 101 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $112,000
$112,000
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $150,000
$150,000
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $123,000
$123,000
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $87,000
$87,000
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $106,000
$106,000
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $111,000
$111,000
مساحت کل 96 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $87,000
$87,000
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $93,000
$93,000
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $93,000
$93,000
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 94 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از