• еще ...
 • بودروم, Mugla, ترکیه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
102k – 1.6M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان های فروشی در بودروم

23 ملک در
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
113,000 $ 1,506 $ per m²
113,000 $
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
2 floor of 2
112,000 $ 1,493 $ per m²
112,000 $
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
3 floor of 3
218,000 $ 2,180 $ per m²
218,000 $
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
102,000 $ 1,133 $ per m²
102,000 $
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
2 floor
138,000 $ 1,840 $ per m²
138,000 $
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
2 floor
117,000 $ 1,560 $ per m²
117,000 $
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
146,000 $ 1,269 $ per m²
146,000 $
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
138,000 $ 1,380 $ per m²
138,000 $
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
3 floor
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor of 2
112,000 $ 1,120 $ per m²
112,000 $
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
132,000 $ 1,760 $ per m²
132,000 $
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
184,000 $ 1,840 $ per m²
184,000 $
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
159,000 $ 1,382 $ per m²
159,000 $
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
104,000 $ 1,155 $ per m²
104,000 $
مساحت کل 90 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
204,000 $ 1,700 $ per m²
204,000 $
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
204,000 $ 2,040 $ per m²
204,000 $
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
2 floor
109,000 $ 947 $ per m²
109,000 $
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
126,000 $ 1,095 $ per m²
126,000 $
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
109,000 $ 1,453 $ per m²
109,000 $
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
126,000 $ 1,260 $ per m²
126,000 $
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
153,000 $ 1,530 $ per m²
153,000 $
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
122,000 $ 1,220 $ per m²
122,000 $
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1,625,000 $ 10,156 $ per m²
1,625,000 $
مساحت کل: 160 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به بودروم

ساختمان تازه ساز – فتحیه, Mugla, ترکیه. 119,000 $
119,000 $
مساحت کل: 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 108,000 $
108,000 $
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 121,000 $
121,000 $
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 110,000 $
110,000 $
مساحت کل: 150 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 159,000 $
159,000 $
مساحت کل: 145 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 120,000 $
120,000 $
مساحت کل: 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 95,000 $
95,000 $
مساحت کل: 56 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 98,000 $
98,000 $
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 94,000 $
94,000 $
مساحت کل: 140 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 129,000 $
129,000 $
مساحت کل: 130 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 209,000 $
209,000 $
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 104,000 $
104,000 $
مساحت کل 135 متر مربعمساحت زمین: 3,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 181,000 $
181,000 $
مساحت کل 125 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 181,000 $
181,000 $
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 3,700 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 134,000 $
134,000 $
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 3,700 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 168,000 $
168,000 $
مساحت کل 101 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 117,000 $
117,000 $
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 129,000 $
129,000 $
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 157,000 $
157,000 $
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 91,000 $
91,000 $
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 111,000 $
111,000 $
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 116,000 $
116,000 $
مساحت کل 96 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 91,000 $
91,000 $
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 98,000 $
98,000 $
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 98,000 $
98,000 $
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 94 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از