• еще ...
 • بودروم, Mugla, ترکیه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
104k – 1.7M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان های فروشی در بودروم

23 ملک در
115,000 $
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
114,000 $
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
218,000 $
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
104,000 $
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
138,000 $
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
149,000 $
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
120,000 $
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
141,000 $
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
114,000 $
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
135,000 $
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
188,000 $
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
163,000 $
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
106,000 $
مساحت کل 90 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
208,000 $
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
208,000 $
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
128,000 $
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
112,000 $
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
128,000 $
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
112,000 $
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
125,000 $
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
156,000 $
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,660,000 $
مساحت کل: 160 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به بودروم

ساختمان تازه ساز – فتحیه, Mugla, ترکیه. 122,000 $
122,000 $
مساحت کل: 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 111,000 $
111,000 $
مساحت کل: 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 120,000 $
120,000 $
مساحت کل: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 110,000 $
110,000 $
مساحت کل: 150 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 159,000 $
159,000 $
مساحت کل: 145 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 120,000 $
120,000 $
مساحت کل: 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 95,000 $
95,000 $
مساحت کل: 56 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 97,000 $
97,000 $
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 96,000 $
96,000 $
مساحت کل: 140 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 128,000 $
128,000 $
مساحت کل: 130 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 207,000 $
207,000 $
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 104,000 $
104,000 $
مساحت کل 135 متر مربعمساحت زمین: 3,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 180,000 $
180,000 $
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 3,700 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 180,000 $
180,000 $
مساحت کل 125 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 133,000 $
133,000 $
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 3,700 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 167,000 $
167,000 $
مساحت کل 101 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 117,000 $
117,000 $
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 128,000 $
128,000 $
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 155,000 $
155,000 $
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 91,000 $
91,000 $
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 110,000 $
110,000 $
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 115,000 $
115,000 $
مساحت کل 96 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 91,000 $
91,000 $
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 97,000 $
97,000 $
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. 97,000 $
97,000 $
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 89 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از