• more ...
 • بودروم, Mugla, ترکیه
آپارتمان
82k – 8.2M
Price
 • 50k
 • 70k
 • 82k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 50k
 • 70k
 • 82k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 50k
 • 70k
 • 82k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 50k
 • 70k
 • 82k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در بودروم

73 ملک در
From $1,239,000
ساخت 2022در جمع 31 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
$1,000,000
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$1,000,000
مساحت کل 253 متر مربع
We organise online viewings on request
$232,000
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
$232,000
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
$169,000
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
$274,000
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
$350,000
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 week ago
$169,000
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
$137,000
مساحت کل 107 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
$633,000
مساحت کل 252 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$137,000
مساحت کل 107 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 week ago
$439,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
$439,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
$274,000
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$633,000
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$337,000
مساحت کل 75 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
$337,000
مساحت کل 75 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
$300,000
مساحت کل 70 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
$300,000
مساحت کل 70 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
$1,265,000
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
$253,000
مساحت کل 167 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$327,000
مساحت کل 120 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
$599,000
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
5 days ago
$685,000
مساحت کل 103 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
25-1 در 73 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از