• more ...
 • بودروم, Mugla, ترکیه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
106k – 1.7M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان های فروشی در بودروم

23 ملک در
$117,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$117,000 $1,560 per m²
$116,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
2 floor of 2
$116,000 $1,546 per m²
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$218,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
3 floor of 3
$218,000 $2,180 per m²
$106,000
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$106,000 $1,177 per m²
$138,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
2 floor
$138,000 $1,840 per m²
$152,000
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$152,000 $1,321 per m²
$121,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
2 floor
$121,000 $1,613 per m²
$143,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$143,000 $1,430 per m²
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
3 floor
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
$116,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor of 2
$116,000 $1,160 per m²
$137,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$137,000 $1,826 per m²
$191,000
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$191,000 $1,910 per m²
$165,000
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$165,000 $1,434 per m²
$211,000
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$211,000 $1,758 per m²
$108,000
مساحت کل 90 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$108,000 $1,200 per m²
$211,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$211,000 $2,110 per m²
$114,000
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
2 floor
$114,000 $991 per m²
$130,000
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$130,000 $1,130 per m²
$114,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$114,000 $1,520 per m²
$130,000
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$130,000 $1,300 per m²
$159,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$159,000 $1,590 per m²
$127,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1 floor
$127,000 $1,270 per m²
$1,687,000
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
$1,687,000 $10,543 per m²

املاک مشابه نزدیک به بودروم

ساختمان تازه ساز – فتحیه, Mugla, ترکیه. $124,000
$124,000
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $112,000
$112,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $116,000
$116,000
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $110,000
$110,000
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $159,000
$159,000
مساحت کل 145 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $120,000
$120,000
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $91,000
$91,000
مساحت کل 56 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $93,000
$93,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $98,000
$98,000
مساحت کل 140 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $123,000
$123,000
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $199,000
$199,000
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $100,000
$100,000
مساحت کل 135 متر مربعمساحت زمین: 3,500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $173,000
$173,000
مساحت کل 125 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $128,000
$128,000
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 3,700 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $173,000
$173,000
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 3,700 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $161,000
$161,000
مساحت کل 101 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $112,000
$112,000
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $123,000
$123,000
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $150,000
$150,000
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Gocek, Mugla, ترکیه. $586,000
$586,000
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. $87,000
$87,000
مساحت کل 65 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $106,000
$106,000
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Ölüdeniz, فتحیه, Mugla, ترکیه. $111,000
$111,000
مساحت کل 96 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $87,000
$87,000
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – فتحیه, Mugla, ترکیه. $93,000
$93,000
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 95 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از