• more ...
 • بودروم, Mugla, ترکیه
آپارتمان
84k – 8.5M
Price
 • 50k
 • 70k
 • 84k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 50k
 • 70k
 • 84k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 50k
 • 70k
 • 84k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 50k
 • 70k
 • 84k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در بودروم

75 ملک در
From $891,000
ساخت 2023در جمع 51 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $395,000
در جمع 38 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From $771,000
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 100 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $1,094,000
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 194 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $1,273,000
ساخت 2022در جمع 31 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $6,915,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 45 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$1,000,000
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
From $2,108,000
در جمع 78 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
$1,000,000
مساحت کل 253 متر مربع
We organise online viewings on request
$238,000
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$238,000
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$173,000
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$173,000
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$350,000
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$282,000
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
From $404,000
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 117 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
$141,000
مساحت کل 107 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$141,000
مساحت کل 107 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$650,000
مساحت کل 252 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$451,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$451,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$451,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$282,000
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
25-1 در 75 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Zieda Kaiumova
Zieda Kaiumova
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از