• more ...
 • Istanbul, ترکیه
همه موارد
157k – 26.5M
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 157k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 157k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 157k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 157k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در Istanbul

56 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$692,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
منظقه
55 متر مربع
سال ساخت
2020
$571,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
120 متر مربع
سال ساخت
$635,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
135 متر مربع
سال ساخت
$778,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
100 متر مربع
سال ساخت
2025
$499,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
60 متر مربع
سال ساخت
2025
$973,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
100 متر مربع
سال ساخت
2025
$1,456,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
180 متر مربع
سال ساخت
2025
$805,000
$976,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
281 متر مربع
سال ساخت
2023
$1,920,000
$2,425,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
609 متر مربع
سال ساخت
2023
$2,325,000
$3,113,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
590 متر مربع
سال ساخت
2023
$450,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
منظقه
63 متر مربع
سال ساخت
$157,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
منظقه
40 متر مربع
سال ساخت
2024
$1,300,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,200 متر مربع
سال ساخت
2004
$3,600,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2 متر مربع
سال ساخت
$1,251,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
380 متر مربع
سال ساخت
$929,000
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
منظقه
58 متر مربع
سال ساخت
2023
$10,000,000
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
منظقه
360 متر مربع
سال ساخت
2023
$473,000
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
منظقه
24 متر مربع
سال ساخت
2023
$1,836,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
505 متر مربع
سال ساخت
$1,072,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
270 متر مربع
سال ساخت
$5,663,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,200 متر مربع
سال ساخت
$4,200,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
900 متر مربع
سال ساخت
$2,400,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,200 متر مربع
سال ساخت
$1,350,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
220 متر مربع
سال ساخت
$6,825,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
990 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 56 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از