• more ...
 • Istanbul, ترکیه
همه موارد
450k – 26.5M
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 450k
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 450k
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 450k
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 450k
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در Istanbul

43 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$708,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
منظقه
55 متر مربع
سال ساخت
2020
$560,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
90 متر مربع
سال ساخت
$571,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
120 متر مربع
سال ساخت
$635,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
135 متر مربع
سال ساخت
$796,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
100 متر مربع
سال ساخت
2025
$1,490,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
180 متر مربع
سال ساخت
2025
$511,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
60 متر مربع
سال ساخت
2025
$997,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
100 متر مربع
سال ساخت
2025
$450,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
منظقه
63 متر مربع
سال ساخت
$1,300,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,200 متر مربع
سال ساخت
2004
$1,251,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
380 متر مربع
سال ساخت
$3,600,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2 متر مربع
سال ساخت
$1,120,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
450 متر مربع
سال ساخت
$1,836,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
505 متر مربع
سال ساخت
$1,930,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
400 متر مربع
سال ساخت
$1,122,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
550 متر مربع
سال ساخت
$5,250,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
450 متر مربع
سال ساخت
$5,250,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
480 متر مربع
سال ساخت
$3,675,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
516 متر مربع
سال ساخت
$4,200,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
900 متر مربع
سال ساخت
$2,482,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,105 متر مربع
سال ساخت
$1,563,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
700 متر مربع
سال ساخت
$1,256,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
230 متر مربع
سال ساخت
$1,655,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
375 متر مربع
سال ساخت
$1,161,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
400 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 43 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از