• more ...
 • Istanbul, ترکیه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
450k – 13.2M
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 450k
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 450k
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 450k
 • 60k
 • 80k
 • 100k
 • 160k
 • 220k
 • 290k
 • 450k
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در Istanbul

16 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$450,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
منظقه
63 متر مربع
سال ساخت
$1,251,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
380 متر مربع
سال ساخت
$1,120,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
450 متر مربع
سال ساخت
$3,600,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2 متر مربع
سال ساخت
$1,597,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
700 متر مربع
سال ساخت
$5,250,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
480 متر مربع
سال ساخت
$13,175,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,962 متر مربع
سال ساخت
$3,100,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,900 متر مربع
سال ساخت
$1,187,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
400 متر مربع
سال ساخت
$2,254,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,200 متر مربع
سال ساخت
$4,200,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
900 متر مربع
سال ساخت
$3,675,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
516 متر مربع
سال ساخت
$1,973,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
850 متر مربع
سال ساخت
$1,000,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
350 متر مربع
سال ساخت
$1,096,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$1,419,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از