آپارتمان
42k – 55M
Price
 • 42k
 • 50k
 • 70k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 42k
 • 50k
 • 70k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 42k
 • 50k
 • 70k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 42k
 • 50k
 • 70k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در ترکیه

5,205 ملک در
From $319,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 400 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $228,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 167 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From $348,000
ساخت 2022در جمع 1604 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $483,000
سال ساخت: 2024در جمع 1050 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From $537,000
در جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From $330,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 781 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From $389,000
ساخت 2023در جمع 1441 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $391,000
ساخت 2022در جمع 659 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $375,000
سال ساخت: 2025در جمع 950 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $307,000
ساخت 2022در جمع 500 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $541,000
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 144 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $539,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 563 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $319,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 180 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From $243,000
سال ساخت: 2024در جمع 352 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $315,000
ساخت 2022در جمع 467 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $243,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 462 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $438,000
ساخت 2022در جمع 187 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $470,000
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 317 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $398,000
ساخت 2023در جمع 1117 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From $453,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 979 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $749,000
ساخت 2019در جمع 830 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $751,000
ساخت 2017در جمع 458 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $862,000
در جمع 631 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $1,166,000
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 407 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $1,263,000
ساخت 2022در جمع 520 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
25-1 در 5205 مورد, صفحه 1 در 208
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Elena Levchenko
Elena Levchenko
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از