• more ...
 • ترکیه
آپارتمان
1.6M – 55M
Price
 • 50k
 • 70k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 1.6M
 • 50k
 • 70k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 1.6M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 50k
 • 70k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 1.6M
 • 50k
 • 70k
 • 90k
 • 110k
 • 170k
 • 240k
 • 1.6M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای لوکس/لاکچری 1 خوابه و استخردار در ترکیه

217 ملک در
From $459,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 979 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $759,000
ساخت 2019در جمع 830 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From $429,000
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 563 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $761,000
ساخت 2017در جمع 458 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $873,000
در جمع 631 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $1,181,000
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 407 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $1,280,000
ساخت 2022در جمع 520 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$1,850,000
مساحت کل 205 متر مربع3 اتاق خواب
3 months ago
From $759,000
ساخت 2022در جمع 407 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $1,975,000
ساخت 2022در جمع 112 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $901,000
ساخت 2020در جمع 320 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $2,093,000
ساخت 2017در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$2,396,000
مساحت کل 517 متر مربع4 اتاق خواب
From $1,777,000
ساخت 2021در جمع 219 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $2,757,000
ساخت 2021در جمع 160 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $439,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 593 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $579,000
ساخت 2022در جمع 559 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
$2,556,000
مساحت کل 165 متر مربع2 اتاق خواب
1 month ago
From $1,561,000
در جمع 240 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $911,000
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 83 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $1,259,000
ساخت 2022در جمع 31 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
$4,750,000
مساحت کل 302 متر مربع4 اتاق خواب
2 weeks ago
$2,093,000
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب
2 weeks ago
From $850,000
سال ساخت: 2025در جمع 524 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
$2,093,000
مساحت کل 237 متر مربع3 اتاق خواب
2 weeks ago
25-1 در 217 مورد, صفحه 1 در 9
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از