• more ...
 • Karon, پوکت, تایلند
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
530k – 5.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 4 خوابه فروشی در Karon

24 ملک در
$785,000
مساحت کل 395 متر مربعمساحت زمین: 395 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$980,000
مساحت کل 786 متر مربعمساحت زمین: 441 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$4,129,000
مساحت کل 900 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
$679,000
مساحت کل 487 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$5,468,000
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,516,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$2,096,000
مساحت کل 1,074 متر مربعمساحت زمین: 1,586 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,820,000
مساحت کل 1,200 متر مربعمساحت زمین: 318 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$736,000
مساحت کل 370 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$885,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$5,316,000
مساحت کل 982 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,050,000
مساحت کل 900 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
$895,000
مساحت کل 714 متر مربعمساحت زمین: 354 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$925,000
مساحت کل 655 متر مربعمساحت زمین: 258 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$950,000
مساحت کل 454 متر مربعمساحت زمین: 523 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$5,170,000
مساحت کل 900 متر مربعمساحت زمین: 982 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$1,680,000
مساحت کل 1,139 متر مربعمساحت زمین: 648 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$1,800,000
مساحت کل 440 متر مربعمساحت زمین: 1,250 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$1,400,000
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$2,608,000
مساحت کل 461 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,722,000
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$530,000
مساحت کل 438 متر مربعمساحت زمین: 598 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$732,000
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 624 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$610,000
مساحت کل 720 متر مربع6 اتاق خواب9 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ویلا – انفجار تائو ساحل, پوکت, تایلند. $1,450,000
$1,450,000
مساحت کل 465 متر مربعمساحت زمین: 403 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پوکت, تایلند. $1,620,000
$1,620,000
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 2,167 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Ko Kaeo, پوکت, تایلند. $485,000
$485,000
مساحت کل 457 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پوکت, تایلند. $770,000
$770,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Rawai Beach, پوکت, تایلند. $1,771,000
$1,771,000
مساحت کل 600 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – Rawai Beach, پوکت, تایلند. $1,221,000
$1,221,000
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع9 اتاق خواب9 حمام های جداگانه
ویلا – ساحل پاتونگ, Kathu, پوکت, تایلند. $2,231,000
$2,231,000
مساحت کل 420 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – ساحل پاتونگ, Kathu, پوکت, تایلند. $1,575,000
$1,575,000
مساحت کل 541 متر مربعمساحت زمین: 1,283 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – ساحل پاتونگ, Kathu, پوکت, تایلند. $1,801,000
$1,801,000
مساحت کل 625 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $1,275,000
$1,275,000
مساحت کل 800 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $1,524,000
$1,524,000
مساحت کل 1,499 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
ویلا – ساحل پاتونگ, Kathu, پوکت, تایلند. $1,788,000
$1,788,000
مساحت کل 467 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – پوکت, تایلند. $4,156,000
$4,156,000
مساحت کل 1,900 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Surin Beach, پوکت, تایلند. $1,801,000
$1,801,000
مساحت کل 636 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – پوکت, تایلند. $4,703,000
$4,703,000
مساحت کل 400 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Rawai Beach, پوکت, تایلند. $831,000
$831,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $1,491,000
$1,491,000
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – شهرستان تالانگ, پوکت, تایلند. $1,011,000
$1,011,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Kamala, پوکت, تایلند. $499,000
$499,000
مساحت کل 700 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ویلا – Kamala, پوکت, تایلند. $499,000
$499,000
مساحت کل 240 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ویلا – پوکت, تایلند. $1,053,000
$1,053,000
مساحت کل 1,048 متر مربعمساحت زمین: 1,179 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
ویلا – Surin Beach, پوکت, تایلند. $1,801,000
$1,801,000
مساحت کل 905 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Choeng Thale, پوکت, تایلند. $1,006,000
$1,006,000
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,341 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Ko Kaeo, پوکت, تایلند. $970,000
$970,000
مساحت کل 755 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
ویلا – Rawai Beach, پوکت, تایلند. $1,081,000
$1,081,000
مساحت کل 420 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
25-1 در 281 مورد, صفحه 1 در 12
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت