• more ...
 • Karon, پوکت, تایلند
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
پنت‌هاوس ها
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
429k – 1.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

پنت هاوس فروشی در Karon

2 ملک در
$429,000
مساحت کل 250 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,110,000
مساحت کل 414 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
املاک مشابه در همین نزدیکی
ساختمان تازه ساز – Karon, پوکت, تایلند. $104,000
$104,000
مساحت کل 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Karon, پوکت, تایلند. $110,000
$110,000
مساحت کل 31 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Karon, پوکت, تایلند. $114,000
$114,000
مساحت کل 42 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Karon, پوکت, تایلند. $138,000
$138,000
مساحت کل 33 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Karon, پوکت, تایلند. $122,000
$122,000
مساحت کل 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Karon, پوکت, تایلند. $171,000
$171,000
مساحت کل 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Kata Beach, پوکت, تایلند. $106,000
$106,000
مساحت کل 30 متر مربع1 حمام جداگانه
آپارتمان – Karon, پوکت, تایلند. $148,000
$148,000
مساحت کل 55 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Karon, پوکت, تایلند. $213,000
$213,000
مساحت کل 60 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Karon, پوکت, تایلند. $178,000
$178,000
مساحت کل 60 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Kata Beach, پوکت, تایلند. $460,000
$460,000
مساحت کل 125 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – Karon, پوکت, تایلند. $188,000
$188,000
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Kata Beach, پوکت, تایلند. $453,000
$453,000
مساحت کل 116 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Karon, پوکت, تایلند. $297,000
$297,000
مساحت کل 84 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Karon, پوکت, تایلند. $189,000
$189,000
مساحت کل 61 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Karon, پوکت, تایلند. $519,000
$519,000
مساحت کل 168 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Karon, پوکت, تایلند. $377,000
$377,000
مساحت کل 162 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Kata Beach, پوکت, تایلند. $545,000
$545,000
مساحت کل 116 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Karon, پوکت, تایلند. $112,000
$112,000
مساحت کل 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Karon, پوکت, تایلند. $340,000
$340,000
مساحت کل 128 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Karon, پوکت, تایلند. $167,000
$167,000
مساحت کل 108 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – Karon, پوکت, تایلند. $365,000
$365,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Kata Beach, پوکت, تایلند. $631,000
$631,000
6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
بخرید و اجاره دهید – Karon, پوکت, تایلند. $130,000
$130,000
مساحت کل 43 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 7.0 %
ساختمان تازه ساز – Karon, پوکت, تایلند. $574,000
$574,000
مساحت کل 200 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 81 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت