خانه های بهم متصل
80k – 1.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در والنسیا

284 ملک در
250,000 €
مساحت کل 84 متر مربعمساحت زمین: 158 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
195,000 €
مساحت کل 102 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
420,000 €
مساحت کل 191 متر مربعمساحت زمین: 271 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
428,000 €
مساحت کل 121 متر مربعمساحت زمین: 295 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
283,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
388,000 €
مساحت کل 93 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
845,000 €
مساحت کل 308 متر مربعمساحت زمین: 50,000 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
452,000 €
مساحت کل 129 متر مربعمساحت زمین: 147 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
398,000 €
مساحت کل 177 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
293,000 €
مساحت کل 104 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
354,000 €
مساحت کل 85 متر مربعمساحت زمین: 224 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
380,000 €
مساحت کل 116 متر مربعمساحت زمین: 167 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
350,000 €
مساحت کل 172 متر مربعمساحت زمین: 162 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
295,000 €
مساحت کل 142 متر مربعمساحت زمین: 76 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
438,000 €
مساحت کل 102 متر مربعمساحت زمین: 157 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
415,000 €
مساحت کل 198 متر مربعمساحت زمین: 176 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
403,000 €
مساحت کل 121 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4 weeks ago
199,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
295,000 €
مساحت کل 144 متر مربعمساحت زمین: 141 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
383,000 €
مساحت کل 116 متر مربعمساحت زمین: 217 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
299,000 €
مساحت کل 118 متر مربعمساحت زمین: 274 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
316,000 €
مساحت کل 105 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
230,000 €
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
350,000 €
مساحت کل 153 متر مربعمساحت زمین: 171 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4 weeks ago
255,000 €
مساحت کل 93 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 284 مورد, صفحه 1 در 12
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از