خانه های بهم متصل
75k – 1.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در والنسیا

300 ملک در
250,000 €
مساحت کل 84 متر مربعمساحت زمین: 158 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
195,000 €
مساحت کل 102 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
403,000 €
مساحت کل 114 متر مربعمساحت زمین: 285 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
398,000 €
مساحت کل 177 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
293,000 €
مساحت کل 104 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
426,000 €
مساحت کل 91 متر مربعمساحت زمین: 261 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
244,000 €
مساحت کل 89 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
795,000 €
مساحت کل 311 متر مربعمساحت زمین: 147 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
375,000 €
مساحت کل 102 متر مربعمساحت زمین: 157 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
199,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
845,000 €
مساحت کل 308 متر مربعمساحت زمین: 50,000 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
520,000 €
مساحت کل 146 متر مربعمساحت زمین: 467 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
400,000 €
مساحت کل 179 متر مربعمساحت زمین: 198 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
289,000 €
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
230,000 €
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
243,000 €
مساحت کل 93 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
291,000 €
مساحت کل 106 متر مربعمساحت زمین: 262 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
248,000 €
مساحت کل 90 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
225,000 €
مساحت کل 105 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
250,000 €
مساحت کل 138 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
321,000 €
مساحت کل 132 متر مربعمساحت زمین: 166 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
159,000 €
مساحت کل 116 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
116,000 €
مساحت کل 98 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
180,000 €
مساحت کل 146 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
146,000 €
مساحت کل 64 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 300 مورد, صفحه 1 در 12
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از