همه موارد
75k – 4.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در تنریف , صفحه 3

638 ملک در
475,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
3,600,000 €
مساحت کل 905 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
895,000 €
مساحت کل 608 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
130,000 €
مساحت کل 88 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
237,000 €
مساحت کل 162 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
525,000 €
مساحت کل 576 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 week ago
990,000 €
مساحت کل 371 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,100,000 €
مساحت کل 263 متر مربعمساحت زمین: 670 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 415 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
318,000 €
مساحت کل 122 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
129,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 حمام جداگانه
1 week ago
195,000 €
مساحت کل 55 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
182,000 €
مساحت کل 48 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
350,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
195,000 €
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
175,000 €
مساحت کل 65 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
289,000 €
مساحت کل 287 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
800,000 €
مساحت کل 160 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
295,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
146,000 €
مساحت کل 59 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
745,000 €
مساحت کل 198 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
208,000 €
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
385,000 €
مساحت کل 129 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,860,000 €
مساحت کل 515 متر مربعمساحت زمین: 837 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
322,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
75-51 در 638 مورد, صفحه 3 در 26
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از