آپارتمان
75k – 2.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در تنریف

226 ملک در
745,000 €
مساحت کل 114 متر مربعمساحت زمین: 73 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
330,000 €
مساحت کل 73 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
640,000 €
مساحت کل 195 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
1,490,000 €
مساحت کل 116 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
445,000 €
مساحت کل 108 متر مربعمساحت زمین: 45 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
299,000 €
مساحت کل 128 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
210,000 €
مساحت کل 40 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
970,000 €
مساحت کل 126 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
165,000 €
مساحت کل 38 متر مربع1 حمام جداگانه
1 week ago
1,300,000 €
مساحت کل 216 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
475,000 €
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
315,000 €
مساحت کل 161 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
295,000 €
مساحت کل 140 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
597,000 €
مساحت کل 237 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
245,000 €
مساحت کل 72 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
490,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2,260,000 €
مساحت کل 263 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
190,000 €
مساحت کل 39 متر مربع1 حمام جداگانه
1 month ago
1,005,000 €
مساحت کل 137 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
530,000 €
مساحت کل 141 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
199,000 €
مساحت کل 62 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
365,000 €
مساحت کل 230 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
490,000 €
مساحت کل 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
315,000 €
مساحت کل 106 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
295,000 €
مساحت کل 108 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
25-1 در 226 مورد, صفحه 1 در 9
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از