• more ...
 • مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
خانه، ویلا،خانه روستایی
350k – 20M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در مایورکا

71 ملک در
11,500,000 €
مساحت کل 533 متر مربعمساحت زمین: 1,162 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
4,850,000 €
مساحت کل 521 متر مربعمساحت زمین: 1,038 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
2,900,000 €
مساحت کل 518 متر مربعمساحت زمین: 1,030 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
11,450,000 €
مساحت کل 700 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
15,000,000 €
مساحت کل 838 متر مربعمساحت زمین: 6,000 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
4,500,000 €
مساحت کل 376 متر مربعمساحت زمین: 1,165 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
5,490,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,220 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,555,000 €
مساحت کل 373 متر مربعمساحت زمین: 13,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 months ago
2,995,000 €
مساحت کل 690 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
6,950,000 €
مساحت کل 1,000 متر مربعمساحت زمین: 137,000 متر مربع12 اتاق خواب11 حمام های جداگانه
11,450,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2,497,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,490,000 €
مساحت کل 270 متر مربعمساحت زمین: 575 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
5,800,000 €
مساحت کل 900 متر مربعمساحت زمین: 2,450 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
895,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,850,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 394 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
430,000 €
مساحت کل 215 متر مربعمساحت زمین: 226 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
7,950,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 33,000 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3,750,000 €
مساحت کل 850 متر مربعمساحت زمین: 19,000 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
8,500,000 €
مساحت کل 494 متر مربعمساحت زمین: 1,424 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,400,000 €
مساحت کل 8,141 متر مربعمساحت زمین: 743 متر مربع2 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 1,964 متر مربعمساحت زمین: 465 متر مربع1 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,400,000 €
مساحت کل 298 متر مربعمساحت زمین: 970 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4,900,000 €
مساحت کل 632 متر مربعمساحت زمین: 1,812 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,910,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 710 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 71 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از