• more ...
 • مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
خانه، ویلا،خانه روستایی
315k – 20M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در مایورکا

80 ملک در
12,000,000 €
مساحت کل 533 متر مربعمساحت زمین: 1,162 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2,995,000 €
مساحت کل 690 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
2,497,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
5,800,000 €
مساحت کل 900 متر مربعمساحت زمین: 2,450 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
838,000 €
مساحت زمین: 1,370 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
430,000 €
مساحت کل 215 متر مربعمساحت زمین: 226 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3,900,000 €
مساحت کل 376 متر مربعمساحت زمین: 1,165 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,850,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 394 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3,850,000 €
مساحت کل 850 متر مربعمساحت زمین: 19,000 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,400,000 €
مساحت کل 8,141 متر مربعمساحت زمین: 743 متر مربع2 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3,500,000 €
مساحت کل 1,964 متر مربعمساحت زمین: 465 متر مربع1 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,400,000 €
مساحت کل 298 متر مربعمساحت زمین: 970 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4,900,000 €
مساحت کل 632 متر مربعمساحت زمین: 1,812 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,910,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 710 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,850,000 €
مساحت کل 439 متر مربعمساحت زمین: 1,266 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
4,950,000 €
مساحت کل 525 متر مربعمساحت زمین: 1,004 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 608 متر مربعمساحت زمین: 61,888 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
460,000 €
مساحت کل 225 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
625,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 660 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
999,000 €
مساحت کل 322 متر مربعمساحت زمین: 888 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
595,000 €
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,380,000 €
مساحت کل 352 متر مربعمساحت زمین: 1,863 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,450,000 €
مساحت کل 15,888 متر مربع1 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,590,000 €
مساحت کل 13,966 متر مربعمساحت زمین: 580 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
475,000 €
مساحت کل 54 متر مربعمساحت زمین: 439 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 80 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از