آپارتمان
105k – 4.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در مایورکا

45 ملک در
1,480,000 €
مساحت کل 118 متر مربعمساحت زمین: 330 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
1,860,000 €
مساحت کل 221 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
750,000 €
مساحت کل 140 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
995,000 €
مساحت کل 183 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,290,000 €
مساحت کل 92 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
395,000 €
مساحت کل 210 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
600,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 180 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
950,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
795,000 €
مساحت کل 121 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
1,300,000 €
مساحت کل 109 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4,890,000 €
مساحت زمین: 20,000 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانهسود آوری 6.0 %
215,000 €
مساحت کل 90 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
330,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
343,000 €
مساحت کل 98 متر مربعمساحت زمین: 108 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
295,000 €
مساحت کل 108 متر مربعمساحت زمین: 105 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
850,000 €
مساحت کل 173 متر مربعمساحت زمین: 180 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
395,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
490,000 €
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
368,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
560,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
299,000 €
مساحت کل 40 متر مربع1 حمام جداگانه
315,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
1,250,000 €
مساحت کل 148 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,395,000 €
مساحت کل 203 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
500,000 €
مساحت کل 66 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 45 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از