آپارتمان
295k – 9.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در مایورکا

30 ملک در
299,000 €
مساحت کل 40 متر مربع1 حمام جداگانه
1,480,000 €
مساحت کل 118 متر مربعمساحت زمین: 330 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
595,000 €
مساحت کل 141 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 137 متر مربعمساحت زمین: 237 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
800,000 €
مساحت کل 140 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,860,000 €
مساحت کل 221 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
375,000 €
مساحت کل 210 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
600,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 180 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
795,000 €
مساحت کل 121 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4,890,000 €
مساحت زمین: 20,000 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانهسود آوری 6.0 %
1,250,000 €
مساحت کل 148 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
450,000 €
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
295,000 €
مساحت کل 108 متر مربعمساحت زمین: 105 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
850,000 €
مساحت کل 173 متر مربعمساحت زمین: 180 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
398,000 €
مساحت کل 71 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
530,000 €
مساحت کل 198 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
490,000 €
مساحت کل 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
295,000 €
مساحت کل 75 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
410,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
795,000 €
مساحت کل 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
465,000 €
مساحت کل 135 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
395,000 €
مساحت کل 57 متر مربعمساحت زمین: 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 weeks ago
550,000 €
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
375,000 €
مساحت کل 92 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
380,000 €
مساحت کل 68 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
1,290,000 €
مساحت کل 125 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
410,000 €
مساحت کل 104 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
950,000 €
مساحت کل 143 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Portals Nous, جزایر بالئاری, اسپانیا. 9,900,000 €
9,900,000 €
مساحت کل 760 متر مربعمساحت زمین: 1,328 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از