• more ...
 • مایورکا, جزایر بالئاری, اسپانیا
خانه، ویلا،خانه روستایی
315k – 20M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
12,000,000 €
مساحت کل 533 متر مربعمساحت زمین: 1,162 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
6,950,000 €
مساحت کل 1,000 متر مربعمساحت زمین: 137,000 متر مربع12 اتاق خواب11 حمام های جداگانه
3 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
2,995,000 €
مساحت کل 690 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,497,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
5,800,000 €
مساحت کل 900 متر مربعمساحت زمین: 2,450 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
838,000 €
مساحت زمین: 1,370 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,850,000 €
مساحت کل 850 متر مربعمساحت زمین: 19,000 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2,850,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 394 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3,900,000 €
مساحت کل 376 متر مربعمساحت زمین: 1,165 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4,900,000 €
مساحت کل 632 متر مربعمساحت زمین: 1,812 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
3,400,000 €
مساحت کل 298 متر مربعمساحت زمین: 970 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,910,000 €
مساحت کل 320 متر مربعمساحت زمین: 710 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
4,950,000 €
مساحت کل 525 متر مربعمساحت زمین: 1,004 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,850,000 €
مساحت کل 439 متر مربعمساحت زمین: 1,266 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,500,000 €
مساحت کل 608 متر مربعمساحت زمین: 61,888 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
625,000 €
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 660 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4,900,000 €
مساحت کل 868 متر مربعمساحت زمین: 1,531 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
460,000 €
مساحت کل 225 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,380,000 €
مساحت کل 352 متر مربعمساحت زمین: 1,863 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
595,000 €
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
1,200,000 €
مساحت کل 322 متر مربعمساحت زمین: 888 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3,395,000 €
مساحت کل 415 متر مربعمساحت زمین: 1,773 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,295,000 €
مساحت کل 340 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
995,000 €
مساحت کل 403 متر مربعمساحت زمین: 660 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2,950,000 €
مساحت کل 427 متر مربعمساحت زمین: 1,310 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 62 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از