آپارتمان
14.3k – 28M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در اروپای جنوبی

16,411 ملک در
725,000 € از
سال ساخت: 2022.IIIدر جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
280,000 € از
ساخت 2021در جمع 22 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1,200,000 € از
در جمع 15 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
1,100,000 € از
ساخت 2021در جمع 57 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
350,000 € از
سال ساخت: 2024در جمع 20 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
450,000 € از
ساخت 2021در جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
500,000 € از
در جمع 17 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
616,000 € از
ساخت 2021در جمع 36 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
481,000 € از
سال ساخت: 2022.Iدر جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
540,000 € از
در جمع 19 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
595,000 €
مساحت کل 196 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
500,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
770,000 € از
ساخت 2021در جمع 97 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
395,000 € از
سال ساخت: 2023در جمع 34 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
850,000 € از
سال ساخت: 2022.IIIدر جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
305,000 €
مساحت کل 63 متر مربع1 حمام جداگانه
650,000 €
مساحت کل 182 متر مربعمساحت زمین: 182 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,020,000 €
مساحت کل 174 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
770,000 €
مساحت کل 81 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 5.0%
343,000 €
مساحت کل 69 متر مربع1 اتاق خواب
1 month ago
242,000 € از
در جمع 17 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
163,000 € از
سال ساخت: 2022در جمع 16 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
224,000 €
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب
1 month ago
25-1 در 16411 مورد, صفحه 1 در 657
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از