• more ...
 • اروپای جنوبی
آپارتمان
300k – 1.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای رهن بانک در اروپای جنوبی

22 ملک در
1,050,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 53 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
550,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,790,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 65 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2 months ago
درخواست قیمت
مساحت کل 77 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
950,000 €
مساحت کل 357 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 months ago
430,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
1,020,000 €
مساحت کل 115 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
570,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
535,000 €
مساحت کل 170 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
390,000 €
مساحت کل 173 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
320,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 109 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
390,000 €
مساحت کل 96 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
420,000 €
مساحت کل 145 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
390,000 €
مساحت کل 80 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
709,000 €
مساحت کل 77 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4 days ago
1,190,000 €
مساحت کل 187 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
424,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 667 متر مربع
820,000 €
مساحت کل 143 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
510,000 €
مساحت کل 72 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
600,000 €
مساحت کل 100 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از