آپارتمان
22.5k – 52M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در اروپای جنوبی

4,548 ملک در
From 1,100,000 €
ساخت 2021در جمع 57 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 1,200,000 €
در جمع 15 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 616,000 €
ساخت 2021در جمع 36 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 481,000 €
ساخت 2022در جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
595,000 €
مساحت کل 196 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
From 770,000 €
ساخت 2021در جمع 97 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1,750,000 €
مساحت کل 174 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
295,000 €
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل 260 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
From 564,000 €
ساخت 2023در جمع 17 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
2 weeks ago
From 170,000 €
ساخت 2024در جمع 10 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 470,000 €
در جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 293,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 25 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
200,000 €250,000 €
مساحت کل 137 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانهسود آوری 3.65%
We organise online viewings on request
1 month ago
From 382,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 21 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
800,000 €
مساحت کل 118 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
From 330,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 19 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 1,062,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 10 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
1,400,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 240 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
From 425,000 €
در جمع 10 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 520,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 20 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
6 days ago
360,000 €
مساحت کل 117 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
From 282,000 €
در جمع 19 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
6 days ago
From 650,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 725,000 €
ساخت 2023در جمع 7 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
25-1 در 4548 مورد, صفحه 1 در 182
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از