• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
49k – 250k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه نوساز ارزان در جنوب شرقی آسیا

76 ملک در
125,000 €
مساحت کل 34 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
130,000 €
مساحت کل 90 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
139,000 €
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
137,000 €
مساحت کل 38 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
145,000 €
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
142,000 €
مساحت کل 42 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
163,000 €
مساحت کل 47 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
108,000 €
مساحت کل 28 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
178,000 €
مساحت کل 34 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
109,000 €
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
150,000 €
مساحت کل 40 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
196,000 €
مساحت کل 54 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
131,000 €
مساحت کل 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
189,000 €
مساحت کل 46 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
158,000 €
مساحت کل 43 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
190,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
98,000 €
مساحت کل 27 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
131,000 €
مساحت کل 37 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
161,000 €
مساحت کل 33 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
147,000 €
مساحت کل 37 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
133,000 €
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
133,000 €
مساحت کل 34 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
155,000 €
مساحت کل 38 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
138,000 €
مساحت کل 34 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 76 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از