ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
12.2k – 254k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه نوساز ارزان در دنیا

6,135 ملک در
$135,000
مساحت کل 34 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
$245,000
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$255,000
مساحت کل 25 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
$258,000
مساحت کل 42 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$242,000
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$246,000
مساحت کل 48 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$153,000
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$180,000
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$158,000
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$189,000
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$223,000
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$164,000
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$135,000
مساحت کل 63 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$182,000
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$259,000
مساحت کل 47 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$140,000
مساحت کل 90 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$79,000
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$222,000
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$66,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$145,000
مساحت کل 135,000 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$264,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$78,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$71,000
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$78,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 6135 مورد, صفحه 1 در 246
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از