• more ...
 • North America
خانه های بهم متصل
269k – 45.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در North America

8,822 ملک در
3,169,000 €
مساحت کل 495 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
12,860,000 €
مساحت کل 582 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
2,143,000 €
مساحت کل 405 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
785,000 €
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,390,000 €
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
567,000 €
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
885,000 €
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
806,000 €
مساحت کل 152 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,193,000 €
مساحت کل 330 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,119,000 €
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,211,000 €
10 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
1,251,000 €
10 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
952,000 €
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,424,000 €
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
833,000 €
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
891,000 €
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
777,000 €
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,045,000 €
8 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
555,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
484,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
887,000 €
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
546,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 8822 مورد, صفحه 1 در 353
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از