• more ...
 • North America
آپارتمان های کاندو
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • آپارتمان های کاندو
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
233k – 249k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • آپارتمان های کاندو
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

کاندوآپارتمان ارزان در North America

272 ملک در
241,000 €
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
240,000 €
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
249,000 €
مساحت کل 126.35 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
240,000 €
مساحت کل 111.0 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
241,000 €
مساحت کل 51 متر مربع1 حمام جداگانه
2 months ago
241,000 €
مساحت کل 62.43 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
247,000 €
مساحت کل 98.11 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
241,000 €
مساحت کل 92.35 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
236,000 €
مساحت کل 116.22 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
241,000 €
مساحت کل 99.03 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
245,000 €
مساحت کل 85.01 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
248,000 €
مساحت کل 107 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
243,000 €
مساحت کل 70.14 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
236,000 €
مساحت کل 96 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
249,000 €
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
240,000 €
مساحت کل 79 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
249,000 €
مساحت کل 74.14 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
236,000 €
مساحت کل 83 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
246,000 €
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
249,000 €
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
241,000 €
مساحت کل 127 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
246,000 €
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
246,000 €
مساحت کل 111 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
247,000 €
مساحت کل 130.06 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 days ago
240,000 €
مساحت کل 139.26 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
25-1 در 272 مورد, صفحه 1 در 11
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از