• more ...
 • North America
خانه، ویلا،خانه روستایی
239k – 253k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه ارزان در North America

30 ملک در
243,000 €
مساحت کل 164.44 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
253,000 €
مساحت کل 143.81 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
251,000 €
مساحت کل 124.12 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
239,000 €
مساحت کل 75.99 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
239,000 €
مساحت کل 98 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
244,000 €
مساحت کل 130.62 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
239,000 €
مساحت کل 137.5 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
239,000 €
مساحت کل 113.53 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
244,000 €
مساحت کل 73 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
239,000 €
مساحت کل 41.99 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
252,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
239,000 €
مساحت کل 111.48 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
248,000 €
مساحت کل 99.22 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
252,000 €
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
253,000 €
مساحت کل 204.39 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
253,000 €
مساحت کل 67.35 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
253,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
253,000 €
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
253,000 €
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
248,000 €
مساحت کل 93 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
244,000 €
مساحت کل 123.93 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
248,000 €
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
239,000 €
مساحت کل 75.99 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
248,000 €
مساحت کل 126.07 متر مربع
243,000 €
مساحت کل 122.63 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
239,000 €
مساحت کل 98.48 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
253,000 €
مساحت کل 121 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
253,000 €
مساحت کل 120.96 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
248,000 €
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
253,000 €
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از