آپارتمان های کاندو
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • آپارتمان های کاندو
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
251k – 269k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • آپارتمان های کاندو
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

کاندوآپارتمان ارزان در ایالات متحده آمریکا

272 ملک در
$260,000
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$259,000
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$269,000
مساحت کل 126.35 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$259,000
مساحت کل 111.0 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
$260,000
مساحت کل 51 متر مربع1 حمام جداگانه
2 months ago
$260,000
مساحت کل 62.43 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$266,000
مساحت کل 98.11 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$260,000
مساحت کل 92.35 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$255,000
مساحت کل 116.22 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$260,000
مساحت کل 99.03 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
$264,000
مساحت کل 85.01 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
$268,000
مساحت کل 107 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
$262,000
مساحت کل 70.14 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$255,000
مساحت کل 96 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$269,000
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
$259,000
مساحت کل 79 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$269,000
مساحت کل 74.14 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$255,000
مساحت کل 83 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$265,000
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
$269,000
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$260,000
مساحت کل 127 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$265,000
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
$265,000
مساحت کل 111 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$266,000
مساحت کل 130.06 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 days ago
$259,000
مساحت کل 139.26 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
25-1 در 272 مورد, صفحه 1 در 11