• more ...
 • Northern District (Riga), ریگا, لتونی
خانه های بهم متصل
275k – 1.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در Northern District (Riga)

15 ملک در
1,237,000 €
مساحت کل 366 متر مربع1 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
698,000 €
مساحت کل 300 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
283,000 €
مساحت کل 116.34 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
275,000 €
مساحت کل 230 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
294,000 €
مساحت کل 125.36 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
518,000 €
مساحت کل 248 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
543,000 €
مساحت کل 248 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
461,000 €
مساحت کل 216 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
692,000 €
مساحت کل 313 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
448,000 €
مساحت کل 211 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
300,000 €
مساحت کل 124.85 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
1,291,000 €
مساحت کل 413 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
399,000 €
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 354 متر مربع
594,000 €
مساحت کل 254 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,300,000 €
مساحت کل 729.6 متر مربع
امروز
املاک مشابه در همین نزدیکی
 دو خانه بهم متصل – Latgale Suburb, ریگا, لتونی. 880,000 €
880,000 €
مساحت کل 800 متر مربع3 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kurzeme District, ریگا, لتونی. 1,200,000 €
1,200,000 €
مساحت کل 817 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Zemgale Suburb, ریگا, لتونی. 490,000 €
490,000 €
مساحت کل 380 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Riga, ریگا, لتونی. 800,000 €
800,000 €
مساحت کل 720 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Central District, ریگا, لتونی. 675,000 €
675,000 €
مساحت کل 791.4 متر مربع5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Central District, ریگا, لتونی. 5,000,000 €
5,000,000 €
مساحت کل 1,600 متر مربع
 دو خانه بهم متصل – Zemgale Suburb, ریگا, لتونی. 450,000 €
450,000 €
مساحت کل 474 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Vidzeme Suburb, ریگا, لتونی. 330,000 €
330,000 €
مساحت کل 326 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Central District, ریگا, لتونی. 3,500,000 €
3,500,000 €
مساحت کل 1,421 متر مربع
 دو خانه بهم متصل – Latgale Suburb, ریگا, لتونی. 1,700,000 €
1,700,000 €
مساحت کل 1,012 متر مربع
 دو خانه بهم متصل – Latgale Suburb, ریگا, لتونی. 1,100,000 €
1,100,000 €
مساحت کل 577.7 متر مربع
 دو خانه بهم متصل – Latgale Suburb, ریگا, لتونی. 315,000 €
315,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kurzeme District, ریگا, لتونی. 215,000 €
215,000 €
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kurzeme District, ریگا, لتونی. 215,000 €
215,000 €
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kurzeme District, ریگا, لتونی. 190,000 €
190,000 €
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Latgale Suburb, ریگا, لتونی. 1,056,000 €
1,056,000 €
مساحت کل 609.5 متر مربع
 دو خانه بهم متصل – Old Riga, ریگا, لتونی. 2,300,000 €
2,300,000 €
مساحت کل 2,927 متر مربع
 دو خانه بهم متصل – Central District, ریگا, لتونی. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 233.4 متر مربع
 دو خانه بهم متصل – Central District, ریگا, لتونی. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 3,770 متر مربع
 دو خانه بهم متصل – Old Riga, ریگا, لتونی. 2,092,000 €
2,092,000 €
مساحت کل 2,026 متر مربع
 دو خانه بهم متصل – Central District, ریگا, لتونی. 5,900,000 €
5,900,000 €
مساحت کل 4,695 متر مربع
 دو خانه بهم متصل – Central District, ریگا, لتونی. 4,700,000 €
4,700,000 €
مساحت کل 5,550 متر مربع
 دو خانه بهم متصل – Zemgale Suburb, ریگا, لتونی. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل 271 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Kurzeme District, ریگا, لتونی. 850,000 €
850,000 €
مساحت زمین: 3,465 متر مربع
25-1 در 36 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.8% شروع درصد رهن از