• more ...
 • Northern District (Riga), ریگا, لتونی
ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
202k – 675k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه نوساز فروشی در Northern District (Riga)

10 ملک در
202,000 €
مساحت کل 84.6 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
240,000 €
مساحت کل 94.8 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
302,000 €
مساحت کل 111.9 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
254,000 €
مساحت کل 115.2 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
350,000 €
مساحت کل 138.2 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
220,000 €
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
572,000 €
مساحت کل 246.1 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
263,000 €
مساحت کل 86.4 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
675,000 €
مساحت کل 270 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
428,000 €
مساحت کل 186 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
ساختمان تازه ساز – Central District, ریگا, لتونی. 803,000 €
803,000 €
مساحت کل 197.2 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Central District, ریگا, لتونی. 660,000 €
660,000 €
مساحت کل 275 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Central District, ریگا, لتونی. 750,000 €
750,000 €
مساحت کل 101 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Old Riga, ریگا, لتونی. 1,115,000 €
1,115,000 €
مساحت کل 156 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Latgale Suburb, ریگا, لتونی. 164,000 €
164,000 €
مساحت کل 73.6 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Latgale Suburb, ریگا, لتونی. 155,000 €
155,000 €
مساحت کل 71 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Old Riga, ریگا, لتونی. 303,000 €
303,000 €
مساحت کل 79.9 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – ریگا, لتونی. 266,000 €
266,000 €
مساحت کل 70 متر مربع
ساختمان تازه ساز – Old Riga, ریگا, لتونی. 970,000 €
970,000 €
مساحت کل 146.2 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Central District, ریگا, لتونی. 1,345,000 €
1,345,000 €
مساحت کل 198.5 متر مربع1 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Old Riga, ریگا, لتونی. 497,000 €
497,000 €
مساحت کل 153.9 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Central District, ریگا, لتونی. 540,000 €
540,000 €
مساحت کل 107.9 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – ریگا, لتونی. 788,000 €
788,000 €
مساحت کل 186 متر مربع
ساختمان تازه ساز – Central District, ریگا, لتونی. 1,173,000 €
1,173,000 €
مساحت کل 264.8 متر مربع1 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Central District, ریگا, لتونی. 298,000 €
298,000 €
مساحت کل 120 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – ریگا, لتونی. 391,000 €
391,000 €
مساحت کل 93 متر مربع
ساختمان تازه ساز – ریگا, لتونی. 364,000 €
364,000 €
مساحت کل 100 متر مربع
ساختمان تازه ساز – Old Riga, ریگا, لتونی. 399,000 €
399,000 €
مساحت کل 121 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – ریگا, لتونی. 576,000 €
576,000 €
مساحت کل 127 متر مربع
ساختمان تازه ساز – Latgale Suburb, ریگا, لتونی. 208,000 €
208,000 €
مساحت کل 69.37 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Latgale Suburb, ریگا, لتونی. 154,000 €
154,000 €
مساحت کل 71.1 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – ریگا, لتونی. 174,000 €
174,000 €
مساحت کل 47 متر مربع
ساختمان تازه ساز – Central District, ریگا, لتونی. 583,000 €
583,000 €
مساحت کل 138.7 متر مربع1 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Vidzeme Suburb, ریگا, لتونی. 169,000 €
169,000 €
مساحت کل 69.2 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Central District, ریگا, لتونی. 240,000 €
240,000 €
مساحت کل 260 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 130 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.8% شروع درصد رهن از