• more ...
 • District II, بوداپست, مجارستان
خانه، ویلا،خانه روستایی
183k – 6.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در District II

46 ملک در
493,000 €
مساحت کل 365 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
800,000 €
مساحت کل 560 متر مربعمساحت زمین: 1,598 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
909,000 €
مساحت کل 285 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
955,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 1,110 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
909,000 €
مساحت کل 251 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
914,000 €
مساحت کل 410 متر مربعمساحت زمین: 997 متر مربع3 حمام های جداگانه
441,000 €
مساحت کل 140 متر مربعمساحت زمین: 1,061 متر مربع2 حمام های جداگانه
493,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع3 حمام های جداگانه
1,164,000 €
مساحت کل 286 متر مربعمساحت زمین: 574 متر مربع3 حمام های جداگانه
626,000 €
مساحت کل 287 متر مربعمساحت زمین: 900 متر مربع4 حمام های جداگانه
485,000 €
مساحت کل 399 متر مربعمساحت زمین: 545 متر مربع3 حمام های جداگانه
465,000 €
مساحت کل 257 متر مربعمساحت زمین: 1,151 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
296,000 €
مساحت کل 129 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع1 حمام جداگانه
529,000 €
مساحت کل 460 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2,522,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 860 متر مربع3 حمام های جداگانه
1,413,000 €
مساحت کل 306 متر مربعمساحت زمین: 1,715 متر مربع3 حمام های جداگانه
890,000 €
مساحت کل 350 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
493,000 €
مساحت کل 389 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع2 حمام های جداگانه
521,000 €
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 834 متر مربع3 حمام های جداگانه
1,103,000 €
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 922 متر مربع3 حمام های جداگانه
6,619,000 €
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 4,828 متر مربع6 حمام های جداگانه
2,078,000 €
مساحت کل 440 متر مربعمساحت زمین: 908 متر مربع4 حمام های جداگانه
466,000 €
مساحت کل 266 متر مربعمساحت زمین: 743 متر مربع1 حمام جداگانه
551,000 €
مساحت کل 360 متر مربعمساحت زمین: 979 متر مربع5 حمام های جداگانه
499,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 1,126 متر مربع2 حمام های جداگانه
25-1 در 46 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 5.5% شروع درصد رهن از