175k – 6.7M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در بوداپست

1,596 ملک در
365,000 $
مساحت کل: 102 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
281,000 $
مساحت کل: 60 متر مربع2 اتاق خواب
489,000 $
مساحت کل: 107 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
198,000 $
مساحت کل: 98 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
259,000 $
مساحت کل: 80 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
224,000 $
مساحت کل: 70 متر مربع2 اتاق خواب
433,000 $
مساحت کل: 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
517,000 $
مساحت کل: 161 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
228,000 $
مساحت کل: 62 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
349,000 $
مساحت کل: 89 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
205,000 $
مساحت کل: 58 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
504,000 $
مساحت کل: 96 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
318,000 $
مساحت کل: 132 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
245,000 $
مساحت کل: 97 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
190,000 $
مساحت کل: 64 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
263,000 $
مساحت کل: 78 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
270,000 $
مساحت کل: 91 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
212,000 $
مساحت کل: 47 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
277,000 $
مساحت کل: 89 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
782,000 $
مساحت کل: 435 متر مربعمساحت زمین: 1,440 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
3,164,000 $
مساحت کل: 835 متر مربعمساحت زمین: 2,334 متر مربع9 اتاق خواب7 حمام جداگانه
3,494,000 $
مساحت کل: 1,000 متر مربعمساحت زمین: 1,135 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
3,238,000 $
مساحت کل: 750 متر مربعمساحت زمین: 1,167 متر مربع5 حمام جداگانه
1,532,000 $
مساحت کل: 640 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
25-1 در 1596 مورد, صفحه 1 در 64
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 5.5% شروع درصد رهن از