• more ...
 • District II, بوداپست, مجارستان
خانه، ویلا،خانه روستایی
383k – 955k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
مساحت
جستجو
800,000 €
مساحت کل 560 متر مربعمساحت زمین: 1,598 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
955,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 1,110 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
909,000 €
مساحت کل 285 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
909,000 €
مساحت کل 251 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
890,000 €
مساحت کل 350 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
465,000 €
مساحت کل 257 متر مربعمساحت زمین: 1,151 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
745,000 €
مساحت کل 330 متر مربعمساحت زمین: 846 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
441,000 €
مساحت کل 340 متر مربع8 اتاق خواب8 حمام های جداگانه
383,000 €
مساحت کل 210 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
551,000 €
مساحت کل 270 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
745,000 €
مساحت کل 470 متر مربعمساحت زمین: 1,070 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – District VI (Terézváros), بوداپست, مجارستان. 256,000 €
256,000 €
مساحت کل 60 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – District VII (Erzsébetváros), بوداپست, مجارستان. 216,000 €
216,000 €
مساحت کل 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – District II, بوداپست, مجارستان. 829,000 €
829,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 922 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – District II, بوداپست, مجارستان. 166,000 €
166,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
خانه – District III (Óbuda-Békásmegyer), بوداپست, مجارستان. 438,000 €
438,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 452,000 €
452,000 €
مساحت کل 99 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – بوداپست, مجارستان. 5,474,000 €
5,474,000 €
مساحت کل 1,130 متر مربعمساحت زمین: 4,600 متر مربع30 اتاق خواب
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 301,000 €
301,000 €
مساحت کل 89 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 315,000 €
315,000 €
مساحت کل 100 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 197,000 €
197,000 €
مساحت کل 76 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 296,000 €
296,000 €
مساحت کل 95 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 320,000 €
320,000 €
مساحت کل 83 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 408,000 €
408,000 €
مساحت کل 84 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 493,000 €
493,000 €
1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 438,000 €
438,000 €
مساحت کل 115 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 271,000 €
271,000 €
مساحت کل 155 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 452,000 €
452,000 €
مساحت کل 118 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 416,000 €
416,000 €
مساحت کل 120 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 426,000 €
426,000 €
مساحت کل 110 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – District XIII, بوداپست, مجارستان. 345,000 €
345,000 €
مساحت کل 81 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
بخرید و اجاره دهید – District XIII, بوداپست, مجارستان. 232,000 €
232,000 €
مساحت کل 75 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 356,000 €
356,000 €
1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 383,000 €
383,000 €
مساحت کل 98 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 657,000 €
657,000 €
1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بوداپست, مجارستان. 233,000 €
233,000 €
مساحت کل 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 1842 مورد, صفحه 1 در 74
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 5.5% شروع درصد رهن از