آپارتمان
53k – 2.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در گرجستان

1,969 ملک در
$158,000
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$230,000
مساحت کل 175 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
آپارتمان – تفلیس, گرجستان. $100,000
$100,000
مساحت کل 91 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$470,000
مساحت کل 232 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$230,000
مساحت کل 230 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$180,000
مساحت کل 146 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$185,000
مساحت کل 172 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$700,000
مساحت کل 435 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$465,000
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$465,000
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$263,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$250,000
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$570,000
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$260,000
مساحت کل 114 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$250,000
مساحت کل 120 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$415,000
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$415,000
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$207,000
مساحت کل 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$796,000
مساحت کل 325 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
$278,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
$909,000
مساحت کل 372 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
$1,092,000
مساحت کل 465 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
$936,000
مساحت کل 389 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
$320,000
مساحت کل 152 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$282,000
مساحت کل 156 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 1969 مورد, صفحه 1 در 79