• more ...
 • Europe
همه موارد
295k – 4.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک رهن بانک در Europe

35 ملک در
1,050,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 53 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
550,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
1,790,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 65 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
595,000 €
مساحت کل 111 متر مربعمساحت زمین: 31 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 77 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
390,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
1,700,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 4,350 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
316,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3,000,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 11,500 متر مربع
1,020,000 €
مساحت کل 115 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
430,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
295,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
570,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
320,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4,400,000 €
مساحت کل 293 متر مربع
درخواست قیمت
مساحت کل 400 متر مربع
390,000 €
مساحت کل 173 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 109 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
390,000 €
مساحت کل 96 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 months ago
1,174,000 €
مساحت کل 301 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
390,000 €
مساحت کل 80 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
690,000 €
مساحت کل 77 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
420,000 €
مساحت کل 145 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 1,334 متر مربعمساحت زمین: 118,000 متر مربع10 اتاق خواب10 حمام های جداگانه
25-1 در 35 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از