• more ...
 • Europe
همه موارد
300k – 4.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک رهن بانک در Europe

29 ملک در
550,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 77 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
595,000 €
مساحت کل 111 متر مربعمساحت زمین: 31 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3,000,000 €
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 11,500 متر مربع
2 months ago
316,000 €
مساحت کل 150 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 785 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
645,000 €
مساحت کل 134 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
353,000 €
مساحت کل 98 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
320,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
535,000 €
مساحت کل 170 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
500,000 €
مساحت کل 218 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
4,400,000 €
مساحت کل 293 متر مربع
درخواست قیمت
مساحت کل 400 متر مربع
390,000 €
مساحت کل 173 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
510,000 €
مساحت کل 77 متر مربعمساحت زمین: 71 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,174,000 €
مساحت کل 301 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,800,000 €
مساحت کل 1,334 متر مربعمساحت زمین: 118,000 متر مربع10 اتاق خواب10 حمام های جداگانه
1,098,000 €
مساحت کل 474 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 680 متر مربعمساحت زمین: 612 متر مربع
395,000 €
مساحت کل 48 متر مربع1 حمام جداگانه
424,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 667 متر مربع
820,000 €
مساحت کل 143 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
745,000 €
مساحت کل 242 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
617,000 €
مساحت کل 210 متر مربع5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
850,000 €
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,100,000 €
مساحت کل 1,500 متر مربع19 اتاق خواب12 حمام های جداگانه
650,000 €
مساحت کل 100 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,900,000 €
مساحت کل 154,600 متر مربع
550,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از