• more ...
 • اروپای جنوبی
همه موارد
300k – 3.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک رهن بانک در اروپای جنوبی

29 ملک در
1,955,000 €
مساحت کل 246 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3,395,000 €
مساحت کل 352 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
550,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
595,000 €
مساحت کل 111 متر مربعمساحت زمین: 31 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
Price on request
مساحت کل 77 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3,350,000 €
مساحت کل 540 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2 months ago
390,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
950,000 €
مساحت کل 318 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
680,000 €
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
1,250,000 €
مساحت کل 1,222 متر مربعمساحت زمین: 15,000 متر مربع10 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
660,000 €
مساحت کل 179 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
Price on request
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
550,000 €
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
Price on request
مساحت کل 470 متر مربعمساحت زمین: 13,000 متر مربع7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
725,000 €
مساحت کل 270 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
1,300,000 €
مساحت کل 210 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
520,000 €
مساحت کل 230 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
620,000 €
مساحت کل 95 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
1,020,000 €
مساحت کل 115 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
790,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
400,000 €
مساحت کل 383 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
770,000 €
مساحت کل 112 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
1,710,000 €
مساحت کل 189 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
550,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,980,000 €
مساحت کل 730 متر مربع13 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,174,000 €
مساحت کل 301 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,098,000 €
مساحت کل 474 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
424,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 667 متر مربع
745,000 €
مساحت کل 242 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از