• more ...
 • اروپای جنوبی
همه موارد
300k – 3.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک رهن بانک در اروپای جنوبی

29 ملک در
1,955,000 €
مساحت کل 246 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 weeks ago
3,395,000 €
مساحت کل 352 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 weeks ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
550,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
Price on request
مساحت کل 77 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
595,000 €
مساحت کل 111 متر مربعمساحت زمین: 31 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
420,000 €
مساحت کل 85 متر مربعمساحت زمین: 90 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
390,000 €
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
950,000 €
مساحت کل 318 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
660,000 €
مساحت کل 179 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1,250,000 €
مساحت کل 1,222 متر مربعمساحت زمین: 15,000 متر مربع10 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4 weeks ago
598,000 €
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
520,000 €
مساحت کل 230 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
430,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,020,000 €
مساحت کل 115 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
570,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
735,000 €
مساحت کل 120 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
820,000 €
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
890,000 €
مساحت کل 120 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
320,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
350,000 €
مساحت کل 95 متر مربعمساحت زمین: 12 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,098,000 €
مساحت کل 474 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,174,000 €
مساحت کل 301 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,980,000 €
مساحت کل 730 متر مربع13 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
424,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 667 متر مربع
795,000 €
مساحت کل 143 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
745,000 €
مساحت کل 242 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
900,000 €
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از