خانه های بهم متصل
120k – 3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در قبرس

226 ملک در
305,000 €
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
500,000 €
مساحت کل 172 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
440,000 €
مساحت کل 182 متر مربعمساحت زمین: 2,700 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
130,000 €
مساحت کل 75 متر مربعمساحت زمین: 170 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
180,000 €
مساحت کل 127 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
169,000 €
مساحت کل 88 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
140,000 €
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
140,000 €
مساحت کل 101 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
250,000 €
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
130,000 €
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
125,000 €
مساحت کل 82 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
130,000 €
مساحت کل 92 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
260,000 €
مساحت کل 93 متر مربعمساحت زمین: 128 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
220,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
136,000 €
مساحت کل 91 متر مربعمساحت زمین: 15 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
195,000 €
مساحت کل 123 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
260,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
150,000 €
مساحت کل 128 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
220,000 €
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
475,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 310 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
170,000 €
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
330,000 €
مساحت کل 87 متر مربعمساحت زمین: 10 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
350,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
158,000 €
مساحت کل 97 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 226 مورد, صفحه 1 در 9
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از