خانه، ویلا،خانه روستایی
2M – 3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه لوکس/لاکچری در Old Toronto برای فروش

528 ملک در
C$2,695,000
C$2,695,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,517,000
C$2,517,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,501,000
C$2,501,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,470,000
C$2,470,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,417,000
C$2,417,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,370,000
C$2,370,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,439,000
C$2,439,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,347,000
C$2,347,000
9 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,570,000
C$2,570,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,453,000
C$2,453,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,382,000
C$2,382,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,402,000
C$2,402,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,236,000
C$2,236,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,618,000
C$2,618,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,268,000
C$2,268,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,667,000
C$2,667,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,371,000
C$2,371,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,449,000
C$2,449,000
10 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,405,000
C$2,405,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,386,000
C$2,386,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,316,000
C$2,316,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,231,000
C$2,231,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,308,000
C$2,308,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,391,000
C$2,391,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,360,000
C$2,360,000
9 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 528 مورد, صفحه 1 در 21