آپارتمان
582k – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در Old Toronto

15,355 ملک در
C$1,130,000
C$1,130,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$681,000
C$681,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$737,000
C$737,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$831,000
C$831,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$921,000
C$921,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,236,000
C$1,236,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$925,000
C$925,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,116,000
C$1,116,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,151,000
C$1,151,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,039,000
C$1,039,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,289,000
C$1,289,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,116,000
C$1,116,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,029,000
C$1,029,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,010,000
C$1,010,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$946,000
C$946,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$856,000
C$856,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$956,000
C$956,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$892,000
C$892,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,167,000
C$1,167,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$823,000
C$823,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$893,000
C$893,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,212,000
C$1,212,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,089,000
C$1,089,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,422,000
C$1,422,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,109,000
C$1,109,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 15355 مورد, صفحه 1 در 614