آپارتمان
545k – 2.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در Old Toronto

8,948 ملک در
C$1,159,000
C$1,159,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
C$1,046,000
C$1,046,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$863,000
C$863,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,208,000
C$1,208,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
C$779,000
C$779,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$691,000
C$691,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$886,000
C$886,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$772,000
C$772,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$854,000
C$854,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$644,000
C$644,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$779,000
C$779,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$751,000
C$751,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$726,000
C$726,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$988,000
C$988,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
C$1,122,000
C$1,122,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$665,000
C$665,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$805,000
C$805,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,037,000
C$1,037,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$1,347,000
C$1,347,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$896,000
C$896,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$956,000
C$956,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,037,000
C$1,037,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$740,000
C$740,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,035,000
C$1,035,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$694,000
C$694,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 8948 مورد, صفحه 1 در 358