آپارتمان
573k – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 1 خوابه فروشی در Old Toronto

20,179 ملک در
C$1,132,000
C$1,132,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$738,000
C$738,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$776,000
C$776,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,290,000
C$1,290,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$927,000
C$927,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$961,000
C$961,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,031,000
C$1,031,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,117,000
C$1,117,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,153,000
C$1,153,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$682,000
C$682,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$832,000
C$832,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$922,000
C$922,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,238,000
C$1,238,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,040,000
C$1,040,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,118,000
C$1,118,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,012,000
C$1,012,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$947,000
C$947,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$681,000
C$681,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$893,000
C$893,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$732,000
C$732,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$781,000
C$781,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$946,000
C$946,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$708,000
C$708,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,016,000
C$1,016,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$936,000
C$936,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 20179 مورد, صفحه 1 در 807