آپارتمان
564k – 1.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمانهای 1 خوابه فروشی در Old Toronto

1,749 ملک در
C$719,000
C$719,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
C$884,000
C$884,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$644,000
C$644,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$727,000
C$727,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$666,000
C$666,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$634,000
C$634,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,076,000
C$1,076,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$727,000
C$727,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$639,000
C$639,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$693,000
C$693,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$639,000
C$639,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$675,000
C$675,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
C$635,000
C$635,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$670,000
C$670,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$693,000
C$693,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$639,000
C$639,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$876,000
C$876,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$708,000
C$708,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$634,000
C$634,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
C$635,000
C$635,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$717,000
C$717,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$650,000
C$650,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$683,000
C$683,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$770,000
C$770,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
C$623,000
C$623,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
25-1 در 1749 مورد, صفحه 1 در 70