خانه، ویلا،خانه روستایی
861k – 2.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
C$1,412,000
C$1,412,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,905,000
C$1,905,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$931,000
C$931,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,068,000
C$1,068,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,856,000
C$1,856,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,417,000
C$1,417,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,560,000
C$1,560,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,037,000
C$1,037,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,009,000
C$1,009,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,353,000
C$1,353,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,354,000
C$1,354,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$996,000
C$996,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,987,000
C$1,987,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,141,000
C$1,141,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$958,000
C$958,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,163,000
C$1,163,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,407,000
C$1,407,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,840,000
C$1,840,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,587,000
C$1,587,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,204,000
C$1,204,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,463,000
C$1,463,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,759,000
C$1,759,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,456,000
C$1,456,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,254,000
C$1,254,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,725,000
C$1,725,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 288 مورد, صفحه 1 در 12