خانه، ویلا،خانه روستایی
947k – 2.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
C$2,221,000
C$2,221,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,445,000
C$2,445,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$2,450,000
C$2,450,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,718,000
C$1,718,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
C$2,465,000
C$2,465,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
3 months ago
C$1,552,000
C$1,552,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,023,000
C$1,023,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,094,000
C$2,094,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,533,000
C$2,533,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,416,000
C$2,416,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,745,000
C$1,745,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,643,000
C$1,643,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,102,000
C$2,102,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,650,000
C$1,650,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,882,000
C$1,882,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,562,000
C$1,562,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,460,000
C$2,460,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,895,000
C$1,895,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,107,000
C$1,107,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,040,000
C$2,040,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,608,000
C$1,608,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,669,000
C$1,669,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,714,000
C$1,714,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,095,000
C$1,095,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,653,000
C$1,653,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 599 مورد, صفحه 1 در 24