آپارتمان
2M – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای لوکس/لاکچری 1 خوابه و استخردار در انتاریو

64 ملک در
C$2,559,000
C$2,559,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,499,000
C$2,499,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,367,000
C$2,367,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,103,000
C$2,103,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,350,000
C$2,350,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,580,000
C$2,580,000
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,434,000
C$2,434,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,198,000
C$2,198,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,424,000
C$2,424,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,487,000
C$2,487,000
11 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,165,000
C$2,165,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,341,000
C$2,341,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,653,000
C$2,653,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,504,000
C$2,504,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,047,000
C$2,047,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,593,000
C$2,593,000
7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,544,000
C$2,544,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,475,000
C$2,475,000
8 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,489,000
C$2,489,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,526,000
C$2,526,000
17 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,464,000
C$2,464,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,420,000
C$2,420,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,231,000
C$2,231,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,478,000
C$2,478,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,124,000
C$2,124,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 64 مورد, صفحه 1 در 3