آپارتمان
554k – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در کانادا

33,867 ملک در
C$880,000
C$880,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$862,000
C$862,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,019,000
C$1,019,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,125,000
C$1,125,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$848,000
C$848,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$818,000
C$818,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,024,000
C$1,024,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,067,000
C$1,067,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$712,000
C$712,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$699,000
C$699,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$864,000
C$864,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$860,000
C$860,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,109,000
C$1,109,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$916,000
C$916,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$714,000
C$714,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$890,000
C$890,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$921,000
C$921,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$672,000
C$672,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$869,000
C$869,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,180,000
C$1,180,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,110,000
C$1,110,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$827,000
C$827,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,146,000
C$1,146,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$766,000
C$766,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$874,000
C$874,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 33867 مورد, صفحه 1 در 1355