• more ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
آپارتمان
11.3k – 74.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان استخردار فروشی در دنیا

12,569 ملک در
1,100,000 € از
ساخت 2021در جمع 57 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
525,000 € از
در جمع 15 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
450,000 € از
ساخت 2021در جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
698,000 € از
سال ساخت: 2022.IIIدر جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
481,000 € از
سال ساخت: 2022.Iدر جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
616,000 € از
ساخت 2021در جمع 36 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
925,000 €
مساحت کل 132 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
500,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
770,000 € از
ساخت 2021در جمع 97 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
625,000 €
مساحت کل 182 متر مربعمساحت زمین: 182 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
305,000 €
مساحت کل 63 متر مربع1 حمام جداگانه
1,020,000 €
مساحت کل 174 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
770,000 €
مساحت کل 81 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 5.0%
357,000 € از
سال ساخت: 2023در جمع 21 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
335,000 € از
ساخت 2019در جمع 60 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
798,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
377,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
367,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
357,000 €
مساحت کل 49 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل 260 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
605,000 €
مساحت کل 175 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
245,000 € از
سال ساخت: 2022.IVدر جمع 66 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
658,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل 134 متر مربعمساحت زمین: 578 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 12569 مورد, صفحه 1 در 503
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از