• more ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
16.5k – 79M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان استخردار فروشی در دنیا

17,338 ملک در
From 1,200,000 €
در جمع 15 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 1,100,000 €
ساخت 2021در جمع 57 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 616,000 €
ساخت 2021در جمع 36 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 481,000 €
ساخت 2022در جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
550,000 €
مساحت کل 179 متر مربع2 اتاق خواب
From 770,000 €
ساخت 2021در جمع 97 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
785,000 €
مساحت کل 132 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,750,000 €
مساحت کل 174 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
770,000 €
مساحت کل 81 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 5.0%
From 335,000 €
ساخت 2019در جمع 60 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
798,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 135 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل 260 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
From 483,000 €
سال ساخت: 2022.IVدر جمع 66 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 137,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 38 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
800,000 €
مساحت کل 118 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
From 2,410,000 €
در جمع 16 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 1,062,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 10 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 554,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 20 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 543,000 €
ساخت 2023در جمع 5 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 650,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 725,000 €
ساخت 2023در جمع 7 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 270,000 €
ساخت 2020در جمع 11 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 129,000 €
سود آوری 9.0%سال ساخت: 2025.IVدر جمع 450 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 457,000 €
ساخت 2019در جمع 110 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 2,066,000 €
سال ساخت: 2026در جمع 113 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
25-1 در 17338 مورد, صفحه 1 در 694
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از