آپارتمان
51k – 12M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان استخردار فروشی در قبرس

1,953 ملک در
From 850,000 €
ساخت 2023در جمع 50 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 660,000 €
ساخت 2023در جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 360,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 208,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 144 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیSecondary housing only
From 370,000 €
در جمع 26 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 249,000 €
ساخت 2023در جمع 425 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 560,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 44 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 219,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 50 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 4,300,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 4 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 590,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 385,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 28 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 3,296,000 €
ساخت 2022در جمع 17 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 3,590,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 7 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 2,700,000 €
ساخت 2022در جمع 16 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 1,600,000 €
ساخت 2021در جمع 174 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 575,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 22 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 weeks ago
From 569,000 €
ساخت 2021در جمع 86 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 12,000,000 €
سال ساخت: 2023.IIIدر جمع 23 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 4,600,000 €
ساخت 2023در جمع 190 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 812,000 €
ساخت 2018در جمع 6 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 690,000 €
ساخت 2022در جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 649,000 €
ساخت 2023در جمع 31 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 380,000 €
در جمع 60 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 900,000 €
ساخت 2021در جمع 90 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 1,320,000 €
ساخت 2021در جمع 39 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
25-1 در 1953 مورد, صفحه 1 در 78
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4.7% شروع درصد رهن از