• more ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
آپارتمان های کاندو
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
45k – 251k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • آپارتمان های کاندو
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

کاندوآپارتمان ارزان در دنیا

1,987 ملک در
$116,000
مساحت کل 39 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$212,000
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$188,000
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$188,000
مساحت کل 46 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$189,000
مساحت کل 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$150,000
مساحت کل 42 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$126,000
مساحت کل 40 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$200,000
مساحت کل 57 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$129,000
مساحت کل 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$114,000
مساحت کل 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$207,000
مساحت کل 65 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$159,000
مساحت کل 63 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$156,000
مساحت کل 92 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$130,000
مساحت کل 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$136,000
مساحت کل 29 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$192,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$140,000
مساحت کل 29 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$135,000
مساحت کل 30 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$173,000
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$202,000$210,000
مساحت کل 67 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$96,000$100,000
مساحت کل 33 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$167,000
مساحت کل 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$162,000
مساحت کل 42 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$151,000
مساحت کل 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$159,000
مساحت کل 46 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 1987 مورد, صفحه 1 در 80
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از