آپارتمان
300k – 78.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای لوکس/لاکچری 4 خوابه و استخردار در دنیا

1,547 ملک در
From 616,000 €
ساخت 2021در جمع 36 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 363,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 219 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 990,000 €
ساخت 2023در جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 856,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 81 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 2,058,000 €
ساخت 2023در جمع 40 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
پنت‌هاوس ها – Charlottenburg, برلین, آلمان. From 1,700,000 €
From 1,700,000 €
ساخت 2022در جمع 33 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 714,000 €
سال ساخت: 2023.Iدر جمع 66 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 2,410,000 €
در جمع 16 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 2,400,000 €
در جمع 4 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 4,654,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 49 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 754,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 232 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 288,000 €
ساخت 2022در جمع 1604 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 3,213,000 €
سال ساخت: 2026.IIIدر جمع 50 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیSecondary housing only
From 5,572,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 57 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 518,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 563 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 474,000 €
سال ساخت: 2024در جمع 1050 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 539,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 796 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 1,777,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 500 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 629,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 343 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیSecondary housing only
From 522,000 €
سال ساخت: 2027.IIدر جمع 311 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 900,000 €
در جمع 7 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 621,000 €
در جمع 287 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 963,000 €
در جمع 40 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 129,000 €
سال ساخت: 2029.IIدر جمع 875 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 567,000 €
در جمع 550 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
25-1 در 1547 مورد, صفحه 1 در 62
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از