• more ...
 • Western Asia
ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
14.8k – 251k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه نوساز ارزان در Western Asia

4,388 ملک در
226,000 €
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
223,000 €
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
142,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
168,000 €
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
147,000 €
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
175,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
207,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
152,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
124,000 €
مساحت کل 63 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
169,000 €
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
73,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
206,000 €
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
61,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
135,000 €
مساحت کل 135,000 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
245,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
72,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
66,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
72,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
135,000 €
مساحت کل 75 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
112,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب
67,000 €
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
99,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب
133,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
205,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
180,000 €
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب
25-1 در 4388 مورد, صفحه 1 در 176
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از