• more ...
 • Quang Nam, ویتنام
آپارتمان
141k – 141k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در Quang Nam

1 ملک در
$140,000
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت

املاک مشابه نزدیک به Quang Nam

آپارتمان – Da Nang, ویتنام. $218,000
$218,000
مساحت کل 81 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $545,000
$545,000
مساحت کل 67 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Da Nang, ویتنام. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 99 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Da Nang, ویتنام. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Da Nang, ویتنام. $499,000
$499,000
مساحت کل 98 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $250,000
$250,000
مساحت کل 71 متر مربعمساحت زمین: 65 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Nha Trang, Khanh Hoa, ویتنام. $197,000
$197,000
مساحت کل 71 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $369,000
$369,000
مساحت کل 60 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $482,000
$482,000
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $602,000
$602,000
مساحت کل 153 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $270,000
$270,000
مساحت کل 81 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $232,000
$232,000
مساحت کل 82 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $452,000
$452,000
مساحت کل 83 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $380,000
$380,000
مساحت کل 101 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $315,000
$315,000
مساحت کل 84 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $580,000
$580,000
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $401,000
$401,000
مساحت کل 92 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $650,000
$650,000
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 76 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $472,000
$472,000
مساحت کل 104 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 65 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $366,000
$366,000
مساحت کل 65 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Binh Duong, ویتنام. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 70 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $206,000
$206,000
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $530,000
$530,000
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $796,000
$796,000
مساحت کل 156 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 7% شروع درصد رهن از