املاک فروشی در نیویورک

723 ملک در
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
625,000 $
مساحت کل: 49 متر مربع1 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
895,000 $
مساحت کل: 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. ساختمان تازه ساز – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 73 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. پنت‌هاوس ها – Queens, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 136 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
770,000 $
مساحت کل: 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 75 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 124 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
1,100,000 $
مساحت کل: 61 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 121 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. دو خانه بهم متصل – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 211 متر مربعمساحت زمین: 56 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 59 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 212 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – Financial District, منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
745,000 $
مساحت کل: 41 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
880,000 $
مساحت کل: 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
975,000 $
مساحت کل: 123 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. دو خانه بهم متصل – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 1,219 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – Clinton, ایالت نیویورک, ایالات متحده آمریکا
899,000 $
مساحت کل: 59 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
1,520,000 $
مساحت کل: 62 متر مربع1 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
1,495,000 $
مساحت کل: 107 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 430 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. آپارتمان کاندو – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
1,380,000 $
مساحت کل: 102 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در نیویورک. ساختمان دفاتر تجاری – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 868 متر مربعسود آوری: 5.0 % ساخت 1920
املاک فروشی در نیویورک. دفتر – منهتن, نیویورک, ایالات متحده آمریکا
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 329 متر مربعسود آوری: 4.9 % ساخت 2010
25-1 در 723 مورد, صفحه 1 در 29
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
    با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
    ارسال درخواست
    • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
    • کمک برای اخذ اجازه اقامت
    • 3% شروع درصد رهن از