ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
1.8M – 25M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
$6,999,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$5,900,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$8,500,000
مساحت کل 515 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$24,000,000
مساحت کل 991 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$3,600,000
مساحت کل 441 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$5,200,000
مساحت کل 441 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$8,500,000
مساحت کل 352 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$17,500,000
مساحت کل 896 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$4,750,000
مساحت کل 395 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$6,750,000
مساحت کل 378 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$3,300,000
مساحت کل 251 متر مربع2 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,425,000
مساحت کل 393 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,819,000
مساحت کل 401 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$2,073,000
مساحت کل 168 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$4,950,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$3,800,000
مساحت کل 272 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$2,849,000
مساحت کل 354 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$2,849,000
مساحت کل 314 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$2,715,000
مساحت کل 304 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$5,313,000
مساحت کل 407 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$3,700,000
مساحت کل 404 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$2,963,000
مساحت کل 329 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$3,900,000
مساحت کل 355 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$9,900,000
مساحت کل 688 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$2,313,000
مساحت کل 233 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 200 مورد, صفحه 1 در 8