ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
1.8M – 25M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • واحد های اجاره ای
 • ساختمان های تازه ساز
 • پنت‌هاوس ها
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • قلعه ها
 • کلبه های کوهستانی
 • خانه های بهم متصل
 • جزیره ها
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
$6,999,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$8,500,000
مساحت کل 515 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$5,900,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$5,200,000
مساحت کل 441 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,750,000
مساحت کل 395 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$3,600,000
مساحت کل 441 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$24,000,000
مساحت کل 991 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$6,750,000
مساحت کل 378 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$8,500,000
مساحت کل 352 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$17,500,000
مساحت کل 896 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$3,300,000
مساحت کل 251 متر مربع2 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,950,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$3,900,000
مساحت کل 355 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$2,849,000
مساحت کل 314 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$2,215,000
مساحت کل 235 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$2,073,000
مساحت کل 168 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$2,963,000
مساحت کل 329 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,815,000
مساحت کل 142 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$2,743,000
مساحت کل 225 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$5,313,000
مساحت کل 407 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$4,425,000
مساحت کل 393 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,819,000
مساحت کل 401 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$3,700,000
مساحت کل 404 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$2,849,000
مساحت کل 354 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$3,800,000
مساحت کل 272 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 200 مورد, صفحه 1 در 8