آپارتمان
251k – 3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمانهای 1 خوابه فروشی در میامی

1,276 ملک در
$650,000
مساحت کل 90 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$399,000
مساحت کل 81 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$535,000
مساحت کل 323 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانهسود آوری 4.5 %
$725,000
مساحت کل 51 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$2,199,000
مساحت کل 76 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,175,000
مساحت کل 93 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$769,000
مساحت کل 102 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,499,000
مساحت کل 102 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$999,000
مساحت کل 91 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$849,000
مساحت کل 87 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,445,000
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$1,125,000
مساحت کل 108 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$789,000
مساحت کل 86 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,140,000
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$962,000
مساحت کل 81 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$799,000
مساحت کل 101 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$799,000
مساحت کل 102 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,385,000
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$1,100,000
مساحت کل 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$1,700,000
مساحت کل 131 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,750,000
مساحت کل 134 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$999,000
مساحت کل 154 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$755,000
مساحت کل 107 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,250,000
مساحت کل 108 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$790,000
مساحت کل 96 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 1276 مورد, صفحه 1 در 51