آپارتمان
250k – 84.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 2 خوابه فروشی در ایالات متحده آمریکا

8,766 ملک در
$686,000
مساحت کل 105 متر مربعمساحت زمین: 197 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,005,000
مساحت کل 175 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$816,000
مساحت کل 142 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$716,000
مساحت کل 161 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,305,000
مساحت کل 276 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$721,000
مساحت کل 167 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$716,000
مساحت کل 203 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$721,000
مساحت کل 166 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,667,000
مساحت کل 152 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$2,885,000
مساحت کل 242 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$696,000
مساحت کل 167 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$725,000
مساحت کل 166 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$4,970,000
مساحت کل 396 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$696,000
مساحت کل 149 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$726,000
مساحت کل 82 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$723,000
مساحت کل 166 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$845,000
مساحت کل 246 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$6,865,000
مساحت کل 330 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,915,000
مساحت کل 310 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,242,000
مساحت کل 277 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$994,000
مساحت کل 254 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,288,000
مساحت کل 208 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,040,000
مساحت کل 203 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,592,000
مساحت کل 184 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$2,537,000
مساحت کل 338 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
25-1 در 8766 مورد, صفحه 1 در 351